logo

Tuyển tư vấn viên - Quản lý kinh doanh Oriflame

Phương tiện hỗ trợ kinh doanh Oriflame

Phương tiện hỗ trợ kinh doanh dành cho TVV Oriflame :

92001 Bao xốp lớn 1,500
99201 Bao xốp nhỏ ( small Plastic bag ) 600
576341 Bao xốp nhỏ ( small Plastic bag ) – pack 10 bao 5,400
576342 Bao xốp nhỏ ( small Plastic bag ) – pack 20 bao 10,000
860113 Túi giấy Oriflame 3000
99974 OOM Flipchart 45,000
577966 Hướng dẫn chăm sóc da (Skin Care Guide) 2,000
579758 Hướng dẫn chăm sóc da (Skin Care Guide)-pack 10 15,000
99335 Cẩm nang tư vấn viên (Consultant Guide) 4,000
576904 Cẩm nang Welness 5,000
861170 Cẩm nang Welness-Pack 5 20,000
861171 Cẩm nang Welness-Pack 10 36,000
578043 Tờ rơi tuyển dụng C11/2017 2,000
578145 Tờ rơi tuyển dụng C11/2017 – pack 10 tờ 4,000
578146 Tờ rơi bảo trợ 11/2017 2,000
578147 Tờ rơi bảo trợ 11/2017-Pack 10 4,000
576322 Tờ rơi Chào Mừng (Welcome program leaflet) – gói 10 tờ 7,000
99938 Bảng đăng ký ( CAF) 500
861220 Bảng đăng ký ( CAF) – pack 20 tờ 5,000
861385 Leader pack C11’17 ( bán từ 01 – 10/11/2017 ) 189,000
861386 Offer Cat C11’17 for 21 % up ( bán từ 03 – 30/11/2017 ) 189,000
577980 Catalogue Tháng 11 – 1 cuốn 11,000
577981 Catalogue Tháng 11 – pack 5 cuốn 39,000
577982 Catalogue Tháng 11 – pack 20 cuốn 125,000
578037 Catalogue Tháng 12 – 1 cuốn 11,000
578038 Catalogue Tháng 12 – pack 5 cuốn 39,000
578039 Catalogue Tháng 12 – pack 20 cuốn 125,000
861383 Bộ mẫu thử nước hoa – 23 mẫu 70,000
861384 Bộ mẫu thử dưỡng da và son – 21 mẫu 60,000
99336 Kế hoạch thành công ( Success Plan) 39,000
     

Chuyên mục